Napsali jste nám

Jozef Říha

Chirurgické oddělení

02.05.2016 - Chtěl bych moc poděkovat chirurgickému oddělení za péči. Děkuji celému kolektivu, panu primáři, lékařům a sestřičkám na JIPu, na lůžkovém oddělení, ale i na ambulanci za jejich obětavou práci, kterou s láskou dávají mně a všem pacientům. Za to jsem jim moc věčný a moc děkuji. Jozef Říha

Jana Horváthová

Interní oddělení

26.04.2016 - Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu interního oddělení za lidský a profesionální přístup a za péči, kterou věnovali mé mamince Věře Musilové při hospitalizaci. Maminka byla s přístupem a s péčí velmi spokojena. Děkuji lékaři, který maminku přijímal, ošetřujícímu lékaři i celému kolektivu. Jana Horváthová

Zuzana Rychnavská

Oddělení následné intenzivní péče - NIP

21.04.2016 - Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení NIP za péči, kterou jste věnovali mému manželovi, panu Ing. Emilovi Rychnavskému. Lidský i profesionální přístup nejen k manželovi, ale i k nám příbuzným jsem ještě nezažila v žádném zdravotnickém zařízení. Děkuji všem zaměstnancům NIP I. Zuzana Rychnavská

Ing. Martin Vávra

Chirurgické oddělení

12.04.2016 - Ve čtvrtek 7. 4. 2016 jsem ve vaší nemocnici podstoupil operaci břišní kýly. Chtěl bych tímto poděkovat chirurgickému oddělení, operatérovi MUDr. Radovanu Kamencovi, sestřičkám a dalšímu personálu za profesionální přístup a citlivé jednání. Vážím si Vaší práce. Ing. Martin Vávra, Černovice u Chomutova 

Ing. Zdeněk Burda

Oddělení následné péče

11.04.2016 - Vážený pane řediteli! Dovolte mi, abych poděkoval za péči, které se mně dostalo v nemocnici, kterou vedete. Ve dnech od 3. 3. do  6. 4. 2016 jsem byl  hospitalizován na oddělení následné péče po operaci fraktury čéšky kolene. Na prvém místě musím vyjádřit dík paní primářce oddělení  MUDr. Nataliji Krasenkové za velmi  lidský, až přímo přátelský přístup k pacientům. Čistota a pořádek v areálu oddělení  je přímo vzorná. Ležel jsem v pokoji, kde se zotavoval pacient po ochrnutí jedné půlky těla. Samozřejmě byla nutná velmi častá asistence sestřiček a zdravotního personálu oddělení. I když péče o tohoto pacienta byla velmi namáhavá a nebyla snadná, zvládaly sestřičky péči o něho přímo vzorně. Vždy k němu přistupovaly s plným pochopením a účastí. Během svého pobytu na oddělení  jsem si uvědomil obtížnost a pracovní nasazení zdravotního personálu při péči o nás pacienty. Ještě jsem se nesetkal s tím, že při odchodu je jemně pacient vybaven léky na následující 3 dny. Jednotlivé léky roztříděné podle času jejich užívání. Opravdu unikátní péče o pacienty od počátku do konce hospitalizace. Nemohu jinak, než znovu vyjádřit upřímný dík veškerému personálu oddělení následné péče  za náročnou a velmi namáhavou práci, při péči o pacienty. S pozdravem   Ing. Zdeněk Burda,  Karlovy Vary.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Sportovní park u ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let

17.05.2019 - Park u Nemocnice Ostrov je v provozu od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v...

V ostrovské a sokolovské nemocnici poradili zájemcům, jak si správně umýt ruce

09.05.2019 - Poukázat na nebezpečí přenosu infekcí na vlastních rukou měla za úkol preventivní akce „Mezinárodní den hygieny rukou“, ke které se během úterý opět připojila sokolovská...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2019 NEMOS NET