Napsali jste nám

Hybnerová Renata

Oddělení následné péče

19.05.2017 - Vážení, posledních několik týdnů byla na Oddělení následné péče Nemocnice Ostrov hospitalizována má babička, paní Lidmila Ferková. Ráda bych touto cestou jménem babičky a celé naší rodiny poděkovala celému pracovnímu týmu oddělení, v čele s paní primářkou Natalijí Krasenkovou, za skvělou péči, ochotu a osobní přístup k pacientům. Paní primářka je nejen velký profesionál, ale také člověk s velmi lidským přístupem jak k pacientům, tak k rodinným příslušníkům. Sestřičky byly vždy velmi milé a ochotné pomoci. A zvláštní poděkování za péči patří také panu Pepovi. Ještě jednou děkujeme za vše a přejeme mnoho úspěchů ve vaší nelehké práci. Renata Hybnerová 

Zápotocký Karel

Rehabilitační oddělení

02.05.2017 - Vážený pane řediteli   Od 11.4.217 do 24.4.2017 jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici na oddělení rehabilitace. Celkem jsem tam byl po třetí a vždy s velkým efektem. Oddělení pod vedením paní primářky Mudr Elišky Šmejcové je na špičkové úrovni. sestřičky a i ostatní personál se od rána usmívají a ve všem rádi a ochotně pomůžou. Na oddělení maximální čistota a též oceňuji že veškerý personál respektuje soukromý pacientů a při každém vstupu na pokoj zaklepají.  Pane řediteli jestli to je možné poděkujte mým jménem celému oddělení REHABILITACE pod vedením paní primářky Mudr Elišky Šmejcové za skvělí přístup k pacientům a za jejich trpělivost.  Vážený pane řediteli přeji Vám i celému týmu rehabilitačnímu oddělení mnoho spokojených pacientů a prosím kdyby jste toto poděkování mohl předat paní  primářce Mudr Elišce Šmejcové a celému kolektivu rehabilitace.   s pozdravem Váš spokojený pacient  Karel Zápotocký 

PM

Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení

28.04.2017 - Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně, od začátku ledna do poloviny února tohoto roku jsem byl pacientem psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Rád bych touto cestou poděkoval jak jeho přimáři, panu MUDr. Václavu Ferusovi, tak celému personálu psychoterapeutické stanice za výbornou péči a úžasný přístup ke klientům a zároveň bych Vám rád sdělil, jak výborně z mého laického pohledu toto oddělení Vaší nemocnice funguje. Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout práci pana primáře MUDr. Feruse, paní MUDr. Sýkorové a skvělých terapeutů PhDr. Simony Lengyelové, Mgr. Jany Olachové, Mgr. Vladimíra Palečka a Mgr. Lucie Veličkové. Nemohu zapomenout ani na kompletní tým sester, se kterými se klienti vídají nejčastěji a které mohou svojí ochotou, nenucenou přátelskostí a vstřícností jít směle příkladem každému medicínskému pracovišti u nás. Můj několikatýdenní pobyt byl pro mě nesmírně cennou zkušeností, přinesl obrovské zlepšení mého stavu a celou řadu potřebných změn v každodenním životě i po návratu z nemocnice. Doufám, že se mi podaří na tyto úspěchy dále navázat a ve zde započaté práci na sobě pokračovat. Jedno však vím jistě - bez úsilí Vašeho personálu z psychoterapeutického oddělení by něco takového nebylo možné. Ještě jednou děkuji a přeji Vám do budoucna stále stejně šťastnou ruku při výběru personálu a mnoho dalších spokojených klientů, kteří budou Nemocnici Ostrov opouštět o poznání zdravější, než když do ní nastupovali. S pozdravem MP  

Aubusová Stanislava

Rehabilitační oddělení

26.04.2017 - Děkuji celému lůžkovému oddělení rehabilitace za péči, kterou mi věnovali za hospitalisace od 8.3.- 23.3.2017.Tak vysokou úroveň práce jsem při poúrazových a pooperačních rehabilitacích zažila snad jedině v LÚ Kladruby. Přeji celému kolektivu hlavně zdraví. S.Aubusová 

Vítovcová Martina

24.04.2017 - Dobrý den. Chtěla bych poděkovat a pochválit Mudr. Blanka Kupečková. Lékařka je velmi šikovná vzdělaná a milá jak na pacienta tak na rodiče. Hodně lékařů by se od pí. doktorky mělo učit. Jak přístupu pacientů tak pečlivostí a komunikací mezi pacientem a rodičem. Klobouk dolů po několika letech jsem se setkala s někým tak ochotným, pečlivým a zodpovědným. Nebere nic na lehkou váhu. S pozdravem a velkým poděkováním Mudr. Blance Kupečkové Martina a Vanessa Vítovcovi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Zákaz návštěv od 16.9.2020

15.09.2020 - VÁŽENÍ PACIENTI, NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE! S OHLEDEM NA NEPŘÍZNIVOU EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI PLATÍ V NEMOCNICI OSTROV OD 16.9.2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV. ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A...

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET