Oddělení následné intenzivní péče - NIP

Oddělení následné intenzivní péče 


Popis oddělení

Oddělení NIP (rovněž  DIP = dlouhodobá intenzivní péče, OCHRIP = oddělení chronické resuscitační péče) se nachází v nemocnici Ostrov ve dvou podlažích, a to v přízemí a v prvním patře.

 • NIP je multidisciplinární jednotka navazující převážně na anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péči
 • toto resuscitační oddělení je rozšířené zejména o rehabilitaci a ergoterapii
 • přijímáni jsou pacienti v dlouhodobém kritickém stavu, závislí na podpoře životních funkcí  a umělé plicní ventilaci
 • nejčastěji jsou to - polytraumata, úrazy hlavy a mozku, pacienti po kardiopulmonální resuscitaci, po plicním selhání, pacienti s chronickou plicní obstrukční chorobou a také pacienti v dlouhodobém bezvědomí

Kapacitně NIP disponuje třiceti lůžky, stavebně uspořádaných do prosklených boxů. Lůžka jsou resuscitační, polohovatelná, s aktivními antidekubitárními matracemi (proti proleženinám), se zábranami. Pacient je napojen na monitor, který kontroluje EKG křivku, dechovou frekvenci, krevní tlak, stav okysličení organismu. Obrazovka monitoru je dobře viditelná + informace jsou přenášeny do centrálního monitoru. K podpoře dýchání slouží moderní dýchací přístroje s možností individuální volby dechové podpory. K dispozici je centrální rozvod vakua a medicinálních plynů. Dle potřeby jsou k dispozici automatizované dávkovací přístroje na podávání léků, infuzí a stravy pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu přirozenou cestou.
Boxy jsou také vybaveny televizí, rádiem, příručním stolkem, křeslem, rehabilitačními pomůckami a individuálními pomůckami k ošetřování pacienta.
Velmi dbáme na zachování intimity pacientů a ke každému přistupujeme individuálně.
Zabýváme se bazální stimulací. 

O pacienty se stará lékařský tým anesteziologů s dlouholetou praxí v resuscitační péči a ošetřovatelský tým erudovaných sester a bratrů společně s ošetřovatelkami a sanitáři.
 

 Komfort a soukromí

 • Boxy jsou plně klimatizovány, vybaveny polohovacími  křesly, příručními stolky, pomůckami pro polohování na lůžku a bazální stimulaci
 • Televize na všech boxech, dle potřeby CD a MP3 přehrávače, možnost připojení  WiFi.
 • Boxy jsou prosklené se žaluziemi. Je dbáno na respekt k intimitě klienta.
 • Návštěvy možné denně.
 • Koupele na lůžku na boxu nebo na speciálním pojízdném koupacím lůžku v koupelně.
 • Strava individuálně přizpůsobená potřebám klienta.
 • Příjemné barevné ladění boxů + individuální výzdoba s možností  zapojení rodiny.
 • Bazální stimulace
 • Na boxu je sada pomůcek k podávání léků, k ošetřování klienta.
 • Monitory sleduje a na klienty dohlíží a stará se o ně sestra specialistka. Lékař – atestovaný anesteziolog s praxí v oboru intenzivní péče je ve službě 24hod.denně.
 • Na boxech dodržujeme barierová opatření s používáním ochranných pomůcek, která minimalizují riziko přenosu infekce. Jsou definovány a dodržovány zásady dezinfekce a sterility dle standardu.
 • Monitorujeme bakteriální osídlení  klientů s možností cíleného zásahu v případě infekce.
 • Na oddělení je v pohotovostním stavu resuscitační vozík s defibrilátorem a plnou výbavou.

Lékařský tým

MUDr. Abdulhamid Alwail
MUDr. Vlasta Vančová
MUDr. Miroslava Stádníková
MUDr. Jana Šutáková
MUDr. Olexandr Tsoka

Lékaři se specializací anestezie a resuscitace, všichni lékaři mají atestaci v daném oboru, včetně specializované způsobilosti a praxi v intenzivní péči.


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2019 NEMOS NET