Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie

Popis oddělení

Laboratoř je umístěna v samostatné budově vpravo u hlavního vjezdu do areálu nemocnice. Strukturně je rozčleněna na úsek biochemie, úsek imunologie a zpracování močí a úsek hematologie.
 

Jako garant přes klinickou biochemii působí v OKB Ostrov Ing. Nusová, která se stará mimo jiné o zajištění kvalitních výsledků kontrol jak interních, tak externích (spol. SEKK s.r.o.).

Dále v laboratoři pracuje laborantka se specializací z klinické biochemie a laborantky registrované v národním registru zdravotnických pracovníků. Tato registrace je zavazuje k neustálému odbornému vzdělávání a rozvíjení svých znalostí a opravňuje k samostatné práci bez odborného dohledu. Neustálým zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců plníme zákonná ustanovení a zároveň vytváříme podmínky pro zvyšování kvality našich služeb.

Veškeré činnosti provádíme v souladu s platnými zákony a dle požadavků a nařízení příslušných orgánů. Využíváme a respektujeme doporučení odborných společností.

Pracovní tým

MUDr. Peter Herzik

Ing. Mariana Nusová

Bc. Ryvolová Veronika – vrchní laborantka

Laborantky:

Johnová Věra, Holá Marie, Klierová Simona, Jindrová Kateřina, Benediková Michaela (mateřská dovolená)


U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2017 NEMOS NET