Informace pro pozůstalé

Přes zármutek, který prožíváte z odchodu vaší blízké osoby, je potřeba zařídit některé nezbytné záležitosti. Pro usnadnění máme pro vás několik rad:

Osobní věci zesnulého

Věci vám předají na oddělení, kde byl hospitalizován. Při převzetí budete požádáni o předložení průkazu totožnosti.

Finanční hotovost, cennosti, platební karty a vkladní knížky

Cennosti budou předány příslušnému soudu jako předmět dědického řízení (zajišťuje zdravotně sociální pracovnice).

Klíče

Pokud pozůstalý nemá shodné bydliště budou klíče rovněž odevzány příslušnému soudu. V případě, že zemřelý nemá trvalé bydliště v našem okrese, nemocnice podá písemnou zprávu příslušnému soudu. Teprve na základě rozhodnutí soudu po projednání dědictví budou věci předány.

Občanský průkaz, pas, kartička pojištěnce, řidičský průkaz

Pokud měl zemřelý u sebe, předává je nemocnice na matriku Městského úřadu v Ostrově. Jinak připadá povinnost odevzdat je orgánu příslušnému k jeho vydání pozůstalému, který u sebe tyto doklady má. Po domluvě může tento úkon zařídit pohřební služba.

Regulační poplatky

Nemocnice přihlásí vzniklou pohledávku do dědického řízení. Po ukončeném řízení se dědic dostaví s písemným rozhodnutím soudu na recepci nemocnice. Platbu lze provést:

  • Hotově
  • Platební kartou
  • Bankovním převodem

Pohřební službu

Pohřební službu si můžete vybrat podle vlastního uvážení. Zajistí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. Přebírá i oblečení pro zemřelého ke smutečnímu obřadu.

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika podle místa úmrtí – tedy na Městském úřadu v Ostrově. Na matriku se pozůstalí dostaví až po pohřbu se všemi matričními dokumenty zesnulého (rodný list, oddací list) a s fakturou za pohřeb.

Změna v občanském průkazu

Po obdržení úmrtního listu manžela, manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova.

Úřad práce – státní sociální podpora

Na základě podané žádosti má na pohřebné jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Zapůjčené kompenzační pomůcky

Vrácení konzultujte na příslušné zdravotní pojišťovně (nevrací se nástavec na WC, klozetové křeslo a hole)

V případě, že budete potřebovat radu, kdykoliv se můžete obrátit na naši zdravotně sociální pracovnici.


Vojtova metoda pomůže v ostrovské nemocnici léčit více dětí než dříve

17.12.2019 - Více dětí s pohybovými obtížemi mohou pomocí Vojtovy metody nyní léčit na oddělení fyzioterapie Nemocnice Ostrov. Další dvě zdejší fyzioterapeutky absolvovaly náročný kurz,...

Ostrovská nemocnice znovu obhájila postavení kvalitní a bezpečné nemocnice

06.11.2019 - Pacienti Nemocnice Ostrov, která patří skupině Penta Hospitals CZ, se mohou dlouhodobě spolehnout na vysokou kvalitu ošetřovatelské i léčebné péče. Důkazem je již opakované...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET