Historie

"Byl Vám předán do užívání objekt, na kterém pracovalo desítky našich zaměstnanců a různých podniků resortních ministerstev. Naší snahou bylo provést dílo tak, abyste byli plně spokojení a objekt aby sloužil svému účelu a ke spokojenosti naší socialistické společnosti.", takto zní úvodní věta předávacího protokolu okresní Nemocnice Ostrov dne 20. listopadu 1961, kdy byla stavba slavnostně dokončena.

Plány na vybudování nemocnice v regionu podkrušnohoří však sahají již do doby normalizační historie 50 let minulého století, kdy byla na vrcholu priorit těžba uranu na Jáchymovsku, a proto bylo nutné zabezpečit zdravotní péči v tomto regionu. Vlastní stavba nemocnice začala v říjnu 1957, stavbu realizoval podnik Pozemních staveb Karlovy Vary a jediným investorem stavby byl Národní podnik Jáchymovské doly.

Stavba nemocnice se uskutečnila na zelené louce, spíše však planině mimo úroveň města a na její realizaci se podíleli i takzvaní „potrestaní" z nedaleké věznice. Hlavním stavbyvedoucím byl Jan Horník.

Nemocnice Ostrov byla na svou dobu koncipována jako špičkové, moderní monoblokové zařízení pro pracující třídu převážně pocházející z nedalekých dolů. Ve své době nemocnice počítala až s kapacitou 600 lůžek, což je oproti dnešním 300 značný rozdíl. Rozdíl, který je založen na skutečnosti, že se tehdy počítalo s mnoha lůžkovými pokoji (6 - 7 osob). Vůbec se nepočítalo s klientským přístupem, nebyly zde vůbec žádné obslužné místnosti jako např. kavárna apod. Taktéž zde nebyly vyčleněny žádné administrativní prostory pro vedení nemocnice. Vše bylo podřízeno maximalizaci lůžkové kapacity.

Nemocnice Ostrov byla po celou dobu své počáteční existence součástí organizace OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) a v rámci řízení pod ní spadala i místní poliklinika v Hroznětínské ulici. Po celou dobu své historie vždy vykazovala vynikající výsledky na jednotlivých odděleních, například oddělení gynekologie bylo vyhledáváno klientkami na porod z celé republiky, neméně úspěšné bylo v 80 a 90 letech i oddělení ortopedie.

V roce 1994 prošla ostrovská nemocnice zásadní transformací a stala se dle počtu lůžek největším soukromým nestátním zdravotnickým zařízením.

Dalším významným mezníkem v existenci nemocnice se stává rok 2008. Změna vlastnické struktury a formulace nové vize znamená zahájení zásadního procesu změny, který se týká všech činností nemocnice.

 
 

Ostrovští terapeuti evidují větší množství pacientů

30.10.2018 - Větší množství pacientů evidují terapeuti z denního stacionáře Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov. Ten funguje v nemocnici tři roky. Psychiatrické...

Po 11 letech mění ostrovská nemocnice hlavní sestru

22.10.2018 - Téměř 40 let je s ostrovskou nemocnicí spjato jméno Heleny Piškaninové. Začínala jako sestřička na porodním oddělení, v průběhu let se její kariéra vyvíjela, až se z ní...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2018 NEMOS NET