VAŠI BLÍZCÍ VÁS POTŘEBUJÍ. VYUŽIJTE MOŽNOST SPOJIT SE S NIMI PROSTŘEDNICTVÍM TABLETU A APLIKACE SKYPE.

12.10.2020

 
Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich pacientů,
 
uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše pacienty i pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace. Proto jsme spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím tabletů, které jsme rozmístili do všech našich odděleních. Tablety obsluhují naše pracovnice a vybrané sestry a budou v provozu denně od 14:00 do 17:00 hod. Věříme, že tuto možnost komunikace se svými blízkými využijete.
 
Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci SKYPE. Videohovory SKYPE využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.
 
Zde jsou jména Skype adres, prostřednictvím kterých se můžete s Vaším blízkým spojit. Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min.
 
ODDĚLENÍ                                                                 JMÉNO NA SKYPE
Oddělení následné péče - přízemí                            Nemocnice Ostrov 1
Oddělení následné péče - interna                             Nemocnice Ostrov 2
NIP II – DIOP                                                             Nemocnice Ostrov 3
NIP I                                                                           Nemocnice Ostrov 4
DIOP - OVP                                                                Nemocnice Ostrov 5
 
Využijte této příležitosti a spojte se se svými blízkými. V této nelehké době je více než nutné podpořit hospitalizované pacienty a být jim na blízku.
 
S pozdravem
 
Bc. František Werner
ředitel Nemocnice Ostrov


Archiv novinek

Na pomoc zdravotníkům přišli vojáci

25.11.2020 - Unavené zdravotníky přišli psychicky i fyzicky podpořit vojáci. Vypomáhají na pozicích pomocného nezdravotnického personálu u lůžek pacientů s onemocněním COVID 19 i na standardních...

Komunikace s rodinou přes tablet se v nemocnici rozběhla...

10.11.2020 - Složitou situaci s pandemií, která uzavřela dveře návštěvám v nemocnicích z části kompenzují tablety. Jejich prostřednictvím mohou rodinní příslušníci oslovit pacienty na...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET