VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA – II. KOLO

9.6.2020
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA - II. KOLO
dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:
NEMOS PLUS s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 47714913
 
Rezidenční místa v oborech:

 • Intenzivní péče (1 místo)
 • Perioperační péče (1 místo)
 
Do výběrového řízení se mohou přihlásit:
Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.
 
Lhůta pro podání přihlášek:
od 10.6. do 30.6.2020 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.
 
Místo pro podání přihlášek: 
NEMOS PLUS s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2020 
 
Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:
 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci NEMOS PLUS s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci NEMOS PLUS s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.
Hodnotící kritéria:
 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.
 
Způsob hodnocení kritérií:
NEMOS PLUS s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa 
 
Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz
 
Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Přihláška ke stažení zde.
Osobní dotazník ke stažení zde.
 


Archiv novinek

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Poděkování

11.06.2020 - Vážení pacienti, partneři, dárci! Dovoluji si jménem Nemocnice Ostrov poděkovat všem, kteří na nás a naše zdravotníky mysleli v nejtěžších chvílích během nouzového stavu...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET