Informace pro návštěvy pacientů s platností od 1.6.2020

1.6.2020

Návštěvy jsou v daném období umožněny pouze v omezeném režimu, a to od 1.6.2020. O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.
 
 
Vážení návštěvníci nemocnice,  
věnujte prosím pozornost následujícím informacím a pečlivě i pročtěte podmínky k uskutečnění návštěvy v našem zdravotnickém zařízení.
 
Podmínky k uskutečnění návštěvy:

 1. Nepřítomnost příznaků onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti k jídlu, ztráta čichu, zimnice nebo rýma)
 2. Aktuální teplota nižší než 37,0 C (teplota může být přeměřena zdravotnickým personálem)
 3. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař nenařídil karanténní opatření
 4. Respektování pokynů zdravotnického personálu
 • Je povolena přítomnost  2 osob u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 • Každý návštěvník musí být vybaven minimálně čistou rouškou nebo jinou ochranou úst a nosu, v určených případech  (lůžka intenzivních jednotek )  návštěvnickým balíčkem (obojí k zakoupení na recepci – rouška 15,-Kč/kus, návštěvnický balíček 100,-Kč/kus)
 • Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • Návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
 • Při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • S ohledem na různé dispozice (prostorové i personální) jednotlivých oddělení je nutno počítat s tím, že návštěvy nemusí být povoleny ( nelze naplnit Mimořádné opatření MZČR  č.MZDR 16214/2020 – 5/MIN/KAN ze dne 3.7.2020).
 
Děkujeme za respektování těchto podmínek, chráníme tím společně zdraví pacientů, zdravotnického personálu a zdraví Vaše.
 
Kontakty na jednotlivá oddělení:
 • Rehabilitační oddělení – na oddělení návštěvy nebudou mít přístup. Pacienti budou informováni, že návštěvy mohou omezeně přijímat ve vestibulu budovy B nebo venku. Předání předem domluvených věcí sestře, které pacient nutně potřebuje při hospitalizaci,  je umožněno.
 • Oddělení následné péče – Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 293
 • Centrum jednodenní péče– Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 132
 • Ortopedické oddělení– Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 135
 • Interní oddělení - Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 129
 • OVP– Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 365
 • DIOP II. – Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 366
 • DIOP– Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 316
 • NIP I. – Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 316
 • NIP II. – Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení na tel: 353 364 316
 • Psychiatrické odděělení - směnná sestra-  tel: 353 364 116- Hlášení návštěv telefonicky pouze ve všední dny v době od 10:30-11:30 a 13:00-14:00. Rodina pacienta (pouze jeden člen) si domluví termín, kdy přijde na návštěvu. Návštěvy budou realizovány v době od 15:00-17:00 včetně víkendů a  státních svátků. Návštěva u pacienta probíhá na návštěvní místnosti.  
   
 • Psychoterapeutické oddělení– Návštěvy budou realizovány v době od 15:00-17:00 ve všední dny i o víkendech a  svátcích. Návštěva s pacientem bude umožněna mimo oddělení, a to v parku nemocnice. 


Archiv novinek

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Poděkování

11.06.2020 - Vážení pacienti, partneři, dárci! Dovoluji si jménem Nemocnice Ostrov poděkovat všem, kteří na nás a naše zdravotníky mysleli v nejtěžších chvílích během nouzového stavu...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET