Nemocnice Ostrov pořádá sanitářský kurz

6.2.2020
Nemocnice Ostrov zahajuje dne 10. 3. 2020 akreditovaný kurz „SANITÁŘ".

Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý od 13,30 v konferenční místnosti Nemocnice Ostrov (1.patro). Praxe je plánovaná individuálně s ohledem na možnosti a požadavky účastníků kurzu. Kurz bude ukončen složením závěrečné praktické a ústní zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Sanitář.
 
Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu povolání sanitáře, který pak vykonává činnosti v rámci poskytování zdravotní péče pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Kurz je akreditovaný MZČR.
 

Cena kurzu:  1.000,-Kč pro zaměstnance Nemocnice Ostrov
                     5.000,- Kč pro externí účastníky
 
Do kurzu jsou uchazeči zařazeni do týdne na základě podané žádosti/přihlášky a splnění vstupních podmínek:

Ukončené základní vzdělání
Dobrý zdravotní stav
Dovršení věku 18 let 

Odborný garant kurzu a kontaktní osoby:
Lenka Dlouhá
náměstek pro ošetřovatelskou péči
U nemocnice 1161
363 01 Ostrov
 
email: lenka.dlouha@nemocniceostrov.cz

______________________________________________________________________________________

SANITÁŘ

 
 
Rozsah kurzu:                   180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)
 
Výuka:                               1x týdně (úterý) od 13:30 hod.
 
Místo konání:                  konferenční místnost v 1. patře Nemocnice Ostrov
 
Ukončení:                         Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře
Kurz je akreditovaný MZ ČR a osvědčení platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR
 
Cena kurzu:                      1.000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Ostrov
                                           5.000 Kč pro externí účastníky
 
Termín:                10. 3. 2020 – 25. 6. 2020
              
Cíl kurzu: Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.
Kontaktní osoba:
Lenka Dlouhá
náměstek pro ošetřovatelskou péči
U nemocnice 1161
363 01 Ostrov
 
email: lenka.dlouha@nemocniceostrov.cz
  
 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Ostrov Lence Dlouhé osobně nebo poštou na adresu: U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov.
 
Závazná přihláška do sanitářského kurzu  viz: http://www.nemostrov.cz/sanitarsky-kurz/


Archiv novinek

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Poděkování

11.06.2020 - Vážení pacienti, partneři, dárci! Dovoluji si jménem Nemocnice Ostrov poděkovat všem, kteří na nás a naše zdravotníky mysleli v nejtěžších chvílích během nouzového stavu...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET