Resuscitace trochu jinak....tým ARO školí zaměstnance...

18.1.2019

Jako každý rok probíhá v několika dílčích vstupech v NEMOCNICI OSTROV pravidelné povinné školení v kardiopulponální resuscitaci pod odbornou záštitou oddělení ARO v úzké spolupráci kolektivu anesteziologického pracoviště .

V letošním roce edukační tým pod vedením MUDr. Miroslavy Stádníkové a staniční sestry ARO, Hany Klvaňové, DiS., kreativně zařadil a oživil teoretickou část přednášky inovačními prvky. 
Zásadním oživením je aktivní zapojení zaměstnanců z řad zdravotníků, technického a administrativního úseku do řešení konkrétních modelových situací, kde si sami zpětnou vazbou ověří své nabyté znalosti – mj. odpovídají na položené otázky z třech nabízených možných variant.

Nácvik praktických dovedností KPR samozřejmě probíhá pod odborným dohledem sesterského týmu anestezie za interaktivního využití všech dostupných a moderních simulačních pomůcek, přístrojů a materiálu.
Archiv novinek

Zákaz návštěv od 16.9.2020

15.09.2020 - VÁŽENÍ PACIENTI, NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE! S OHLEDEM NA NEPŘÍZNIVOU EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI PLATÍ V NEMOCNICI OSTROV OD 16.9.2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV. ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A...

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET