Resuscitace trochu jinak....tým ARO školí zaměstnance...

18.1.2019

Jako každý rok probíhá v několika dílčích vstupech v NEMOCNICI OSTROV pravidelné povinné školení v kardiopulponální resuscitaci pod odbornou záštitou oddělení ARO v úzké spolupráci kolektivu anesteziologického pracoviště .

V letošním roce edukační tým pod vedením MUDr. Miroslavy Stádníkové a staniční sestry ARO, Hany Klvaňové, DiS., kreativně zařadil a oživil teoretickou část přednášky inovačními prvky. 
Zásadním oživením je aktivní zapojení zaměstnanců z řad zdravotníků, technického a administrativního úseku do řešení konkrétních modelových situací, kde si sami zpětnou vazbou ověří své nabyté znalosti – mj. odpovídají na položené otázky z třech nabízených možných variant.

Nácvik praktických dovedností KPR samozřejmě probíhá pod odborným dohledem sesterského týmu anestezie za interaktivního využití všech dostupných a moderních simulačních pomůcek, přístrojů a materiálu.
Archiv novinek

V ostrovské nemocnici léčí intimní problém žen s únikem moči

13.02.2020 - Stresovou inkontinenci (úniky moči, pozn.aut.), která je způsobená nedostatečnou funkcí pánevních svalů, nově léčí v ostrovské nemocnici pomocí speciální fyzioterapeutické...

Nemocnice Ostrov pořádá sanitářský kurz

06.02.2020 - Nemocnice Ostrov zahajuje dne 10. 3. 2020 akreditovaný kurz „SANITÁŘ". Rozsah výuky je 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Teoretická výuka bude každé úterý od 13,30 v konferenční...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET