Helena Piškaninová z Nemocnice Ostrov získala ocenění Zdravotník Karlovarského kraje 2018

21.11.2018

V pátek 16.11.2018 proběhlo v hotelu Richmond v Karlových Varech vyhlášení ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018, ve které mohla veřejnost nominovat lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky nebo významné osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj zdravotních služeb v našem regionu či svůj život zasvětily pomoci nemocným.
V kategorii „Zdravotní sestra“ získala ocenění Helena Piškaninová, která působila v Nemocnici Ostrov donedávna jako Náměstek ošetřovatelské péče, nyní zastává pozici Manažera kvality. Ceny vítězům krajské ankety předala a přála jim hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a krajský radní Jan Bureš.
 
Heleně srdečně blahopřejeme! 
 
 
Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018
 
1. Kategorie: Lékař
MUDr. Zdeňka Růžičková - praktická lékařka pro děti a dorost (privátní praxe v Karlových Varech v Doubí), dlouhodobá předsedkyně sdružení praktických lékařů pro děti a dorost pro Karlovarský kraj
Oceněna za dlouholetou vysoce odbornou činnost, empatický přístup k malým pacientům a jejich rodinám a ochotu jim vždy pomoci. Její ordinace má vydanou akreditaci pro vzdělávání dětských lékařů, takže se podílí na specializační přípravě praktických lékařů pro děti a dorost a výchově nové generace zdravotníků. Zároveň jako lékařka pomáhá zabezpečovat chod pohotovostních služeb v okrese Karlovy Vary, podílí se na pohotovostních službách v Lázeňské léčebně Mánes i v Lázních Kynžvart. Mimo ordinační hodiny působí navíc již 29 let jako asistentka v Lyžařské a snowboardové škole TJ Jáchymov a spolu se Svazem postižených civilizačními chorobami organizuje již 9 let letní tábory pro děti s alergickým postižením.
 
2. Kategorie: Zdravotní sestra
Helena  Piškaninová - hlavní sestra a náměstek pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Ostrov
Oceněna za dlouholetou práci v nemocnici v Ostrově, kde působila téměř 40 let. Po maturitě zde začínala jako zdravotní sestra na gynekologicko-porodním oddělení a v průběhu let se vypracovala na pozici hlavní sestry. Před 11 lety se navíc stala náměstkem pro ošetřovatelskou péči a měla pod sebou téměř  400 zaměstnanců. K poslednímu září letošního roku předala svou funkci mladší kolegyni.
 
3. Kategorie: Zdravotník
Mgr. Bc. Andrea Bučková, DiS. - vrchní sestra a porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělní Nemocnice Cheb
Oceněna za vysoce profesionální péči o rodičky, kterým je velkou psychickou i fyzickou oporou. Díky ní se chebská porodnice dostává do podvědomí veřejnosti jako místo, kde jsou podporovány přirozené porody a kde se k ženám přistupuje velmi empaticky a jsou respektována jejich přání.
 
4. Kategorie:  Řád bílého pláště
prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc. - zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary
Oceněn za dlouholetou profesionální práci chirurga, rozvoj operativy a vědeckou a pedagogickou činnost. Do nemocnice v Karlových Varech nastoupil v roce 1998. Těžiště jeho každodenní i vědecké práce spočívá hlavně v břišní chirurgii a chirurgii štítné žlázy. Podílel se na výzkumných úkolech, absolvoval zahraniční stáže, byl vždy členem mnoha odborných společností, stal se autorem a spoluautorem řady sdělení a publikací. Každý chirurg zná jeho cenami oceněné monografie z oboru chirurgie štítné žlázy a pro své kolegy je vynikajícím učitelem. Kromě vědecké a pedagogické činnosti je obdivuhodně brilantním chirurgem, který pravidelně dojíždí operovat i do jiných českých nemocnic. Jeho pracovní nasazení a vztah k pacientům je pro ostatní zdravotníky příkladem. Jeho dalšími vlastnostmi jsou laskavost, nezměrná trpělivost v učitelské činnosti a vysoký morální kredit, jímž neotřásly žádné společenské změny.
 


Archiv novinek

Zákaz návštěv od 16.9.2020

15.09.2020 - VÁŽENÍ PACIENTI, NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE! S OHLEDEM NA NEPŘÍZNIVOU EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI PLATÍ V NEMOCNICI OSTROV OD 16.9.2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV. ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A...

I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2020

02.07.2020 - ...

Archiv novinek

U Nemocnice 1161

363 01 Ostrov

IČO: 47714913

skupinové DIČ: CZ699004572 

Copyright © 2020 NEMOS NET